biblioteques publiques de Salt  
 
 
Criteris d'adaptació dels jocs
 

 

Què vol dir la paraula discapacitat? | Quines són les causes? | Diferents tipus de discapacitat

Sistemes alternatius de comunicació | Els jocs | Jocs adaptats | adreces d'interès
linia

dibuix infantil  

Heu de tenir en compte els següents criteris, segons el tipus de discapacitat:

Discapacitat Motriu

 • Espai
  • S'ha de delimitar l'espai per compensar les dificultats de mobilitat i que el terreny sigui llis, sense pedres, sorra, desnivells, etc.
  • Es variarà les distàncies per a compensar així el desavantatge del jugador discapacitat.
  • En cas d'anar en cadira de rodes es jugarà en un espai més gran i sense perills.
 • Material
  • Materials tous pels jugadors amb problema de prensió.
  • Adaptats o alternatius si s'escau per a tots els jugadors.
  • Quan un jugador té dificultats per córrer o mantenir-se dret, podem jugar tots asseguts en una cadira o se li pot facilitar una cadira de rodes o algun enginy (carretó, carretilla, etc.) o un caminador.
 • Normativa
  • Es pot modificar el reglament amb normes noves i fins i tot canviar la puntuació.
  • Es pot controlar el temps i en veu alta.
  • Afegir vides, si s'escau, i modificar el desplaçament dret, per genolls o reptacions, peu coix, etc.

Discapacitat Psíquica

 • Espai
  • Els espais han de ser indefinits i/o flexibles.
 • Material
  • Utilitzar dos objectes per no crear dispersió.
  • Han de ser grans i lents.
  • Primer jugar lliurament amb els objectes, per practicar.
 • Normativa
  • El temps ha de ser curt i que el joc no sigui complicat.
  • Constantment, se'ls ha de recordar les regles del joc. (cal l'ajuda d'un jugador de suport).
  • Sistemes de puntuació molt simples.
  • Paciència per part dels altres jugadors.

Discapacitat Visual

 • Espai:
  • L'orientació ha de ser sonora i tàctil. S'ha d'explicar oralment l'espai on es jugarà.
  • El terreny ha de ser limitat, llis i/o planer.
  • Si la visió és parcial, s'ha de reforçar els senyals de l'espai amb colors contrastats, cintes, mocadors, etc.
 • Material:
  • Les pilotes han de grans i sonores.
  • Es pot fer servir una corda d'acompanyament o mocador, si s'escau.
 • Normativa
  • Es poden fer servir avisos sonors (xiulet) o picades de mans.
  • Es poden canviar els sistemes de puntuació.
  • Es poden fer els jocs a les fosques o amb els ulls tapats.
  • Podem posar un jugador guia al costat del jugador invident.
  • Cal controlar el to de veu perquè serveixi de control.

Discapacitat Auditiva

 • Espai
  • No varia.
 • Material
  • No varia.
 • Normativa
  • Els missatges han de ser visuals i entenedors.
  • Cal explicar individualment abans de començar el joc.
  • Es canvia el xiulet per un mocador o diferents missatges visuals.